Γκαλερί Χρυσόθεμις: Oμαδική Έκθεση Ζωγραφικής 21 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου 2016

Oμαδική έκθεση ζωγραφικής παρουσιάζει η Γκαλερί Χρυσόθεμις από 21 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου 2016. 

Στην έκθεση συμμετέχουν:
Α. Κατσιμάρδος, Γ. Κυριακίδης, Θ. Ξενάκη, Ν. Οικονομίδης, Β. Προκόπος, Τ. Σιδέρης, Ν. Σουλακέλλη, Μ. Σπυριδωνίδου-Στέφου

Ώρες λειτουργίας:
Σεπτέμβριος
Πρωί: Τετάρτη έως Παρασκευή 11:00-14:00 / Σάββατο: 11:00-15:00
Οκτώβριος
Πρωί: Τετάρτη έως Παρασκευή 11:00-14:00 / Σάββατο: 11:00-15:00
Απόγευμα: Τρίτη έως Παρασκευή 19:00-21:00
Τηλ. 2106811418

Νεφέλη Σουλακέλλη

Μ.Σπυριδωνίδου

Ν.Οικονομίδης