ΚΠΙΣΝ: Κομποστοποίηση στο αστικό περιβάλλον

Η κομποστοποίηση ακούγεται όλο και συχνότερα. Παρ’ όλα αυτά δεν υπάρχει επαρκής ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία, τα στάδια και την εφαρμογή από κάποιον που δεν διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις. Η κομποστοποίηση αποτελεί μία από τις σημαντικότερες φυσικές διαδικασίες ανακύκλωσης οργανικών υλικών, με σκοπό την επαναχρησιμοποίησή τους ως ένα ασφαλές θρεπτικό υπόστρωμα για την ανάπτυξη των φυτών. Σκοπός αυτής της διάλεξης αποτελεί η παροχή πληροφοριών για τη διαδικασία της κομποστοποίησης με τη μορφή ενός οδηγού εφαρμογής για τον απλό πολίτη. Η κάθε ενότητα είναι αυτοτελής. Στην πρώτη συνάντηση θα γίνει αποσαφήνιση των όρων που αφορούν στην κομποστοποίηση και εισαγωγή στις βασικές αρχές της, στη δεύτερη θα αναφερθούν μεταξύ άλλων οι βασικές αρχές και οι πρώτες ύλες της κομποστοποίησης ενώ στην τρίτη θα συζητηθούν οι εφαρμογές της και θα πραγματοποιηθεί περιήγηση στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος.
Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Σταμάτης Καβασίλης, Γεωπόνος – Εδαφολόγος, Σταυρούλα Κατσογιάννη, Γεωπόνος – Αρχιτέκτων Τοπίου MSc

Τρίτη 7, 14, 21/2 | 18.30-20.30
ΠΥΡΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ