Δήμος Βριλησσίων: Τράπεζα Χρόνου από τον Οργανισμό Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης

Η Τράπεζα Χρόνου του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων είναι ένα δίκτυο πολιτών αλληλέγγυας οικονομίας, ένα δίκτυο ανταλλαγής υπηρεσιών και γνώσεων που δεν βασίζεται στο χρήμα αλλά στη δική της μονάδα συναλλαγής, το χρόνο.

Μέσα από την ιντερνετική πλατφόρμα www.vrilissiatime4u.gr το κάθε μέλος εγγράφεται, δημιουργεί ένα προφίλ και δηλώνει τι μπορεί να προσφέρει και τι έχει ανάγκη. Κατόπιν αρχίζει να προσφέρει και να δέχεται υπηρεσίες, ακολουθώντας τις αρχές και τους κανόνες που έχει ορίσει Τράπεζας Χρόνου. Ενδεικτικά τέτοιου είδους υπηρεσίες μπορεί να είναι μαθήματα μαγειρικής, ξένων γλωσσών και προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, μεταφορές επίπλων και άλλου εξοπλισμού, babysitting και φύλαξη ηλικιωμένων ατόμων.

Οι υπηρεσίες δεν ανταλλάσσονται με Ευρώ, αλλά με ώρες που συγκεντρώνει το κάθε μέλος στο προφίλ του. Το περιεχόμενο των υπηρεσιών εξισώνεται έτσι ώστε μια ώρα υπηρεσίας είναι ίση με οποιαδήποτε άλλη ώρα υπηρεσίας ανεξάρτητα εάν είναι πνευματική ή χειρονακτική εργασία. Ο χρόνος που κερδίζουμε από κάθε συναλλαγή μπορεί να ξοδευτεί κάνοντας χρήση υπηρεσίας από οποιοδήποτε άλλο μέλος της Τράπεζας.

Σκοπός του δικτύου είναι τα μέλη του να μπορούν να καλύπτουν καθημερινές τους ανάγκες σε υπηρεσίες με έναν τρόπο που κανείς δεν θα αποκλείεται επειδή δεν έχει χρήματα, και που η αλληλεγγύη θα εκφράζεται όχι σαν φιλανθρωπία αλλά σαν μια ισότιμη ανταλλαγή με ανταποδοτικό χαρακτήρα. Στην Τράπεζα Χρόνου κανείς δεν στιγματίζεται, κανείς δεν χάνει την αξιοπρέπεια του.
Όλοι ανεξάρτητα από φύλλο, ηλικία, εθνικότητα, μορφωτικό επίπεδο, επαγγελματική ή οικονομική κατάσταση συμμετέχουν ισότιμα και χωρίς αποκλεισμούς προσφέροντας αυτό που μπορούν και που γνωρίζουν και λαμβάνοντας αυτό που έχουν ανάγκη, εφόσον κάποιος άλλος μπορεί να τους το προσφέρει.

Η Τράπεζα Χρόνου δημιουργήθηκε μετά από ανοικτό κάλεσμα του Οργανισμού Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης του Δημου μας στους πολίτες των Βριλησσίων. Ακολούθησε πεντάμηνη δουλειά ομάδας εθελοντών που συγκροτήθηκε και εργάστηκε με την στήριξη του ΟΚΠΑ.

Η Τράπεζα Χρόνου λειτουργεί στο πλαίσιο του καταστατικού του ΟΚΠΑ Δήμου Βριλησσίων. Η διαχείριση της γίνεται από το συντονιστικό και τη γενική συνέλευση των μελών της. Ο κανονισμός λειτουργίας της Τράπεζας είναι αναρτημένος στην πλατφόρμα www.vrilissiatime4u.gr