Ρένα Δούρου: Πως μπορεί να μετατραπεί η Αττική σε μητροπολιτικό κέντρο έρευνας

«Προκρίνουμε τις παρεμβάσεις για έξυπνες πόλεις, με αποτελεσματικές αστικές μεταφορές που σέβονται απόλυτα το περιβάλλον και τις ανάγκες του πολίτη», τόνισε η περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου σε εκδήλωση με θέμα «Ανάπτυξη Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας» του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Δεν είναι καθόλου τυχαίο, υπογράμμισε η Ρ.Δούρου, ότι «δίνεται έμφαση στη “βιώσιμη” αστική κινητικότητα ως στρατηγική επιλογή σχεδιασμού των αστικών μεταφορών στο πλαίσιο των δράσεων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης».

Η ίδια, τόνισε, ότι από την πρώτη στιγμή ανάληψης της διοίκησης στην Περιφέρεια Αττικής, εφαρμόστηκε μια σαφής πολιτική επιλογή, αυτή της «ανάπτυξης συνεργειών μεταξύ φορέων αυτοδιοίκησης, εκπαιδευτικών και ερευνητικών κέντρων, ιδιωτικών μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων», επισημαίνοντας ότι πρόκειται για συνέργειες και δομές που μπορούν να μετατρέψουν την Αττική σε σοβαρό μητροπολιτικό κέντρο έρευνας, παραγωγής και καινοτομίας.
Ενημέρωσε ότι στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο, οι δράσεις Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ), συνιστούν βασική προτεραιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2014-2020. Επισήμανε ότι βάσει των Κοινοτικών Κανονισμών τουλάχιστον το 5% των πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) σε εθνικό επίπεδο πρέπει να διατεθεί για την υλοποίηση αυτών των δράσεων. Για αυτό τον λόγο, πρόσθεσε, στο ΠΕΠ 2014-2020 έχουν προβλεφθεί άνω των 260 εκ. για ολοκληρωμένες δράσεις βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, με βασική προϋπόθεση ότι στις περιοχές εφαρμογής τους, θα εκπονηθούν Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.

Πηγή: ΑΜΠΕ