Η "Ενότητα" για τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα το Mall

Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ με ανακοίνωσή της εκφράζει τη δυσαρέσκεια της για τους χειρισμούς της Δημοτικής Αρχής στο ζήτημα της ΣΜΠΕ για το Mall. Καλεί τους κατοίκους και τους φορείς της πόλης να παραστούν στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 28/11, στις 10 πμ, ώστε να μην επιτραπεί να γίνει αποδεκτή μια εισήγηση, η οποία ανοίγει το δρόμο νομιμοποίησης του Mall και απαλλάσσει τη Lamda από την υποχρέωση της να πληρώσει αυτά που χρωστάει στο Μαρούσι. 

Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Σχέδιο γνωμοδότησης για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Mall κατέθεσαν χθες στη συνεδρίαση της Διαπαραταξιακής Επιτροπής οι υπηρεσίες του Δήμου.
Αγνοώντας προηγούμενες δεσμεύσεις της η Δημοτική Αρχή δεν συνέστησε ποτέ την ευρεία Τεχνική Επιτροπή για τη σύνταξη του κειμένου της γνωμοδότησης-πρότασης προς το Δημοτικό Συμβούλιο.
Αγνόησε εντελώς τις προτάσεις της παράταξης μας που κατατέθηκαν εγγράφως στη Διαπαραταξιακή Επιτροπή, ήδη από τις 9 - 11-2016.
Η πρόταση των υπηρεσιών του Δήμου είναι αόριστη, δεν ποσοτικοποεί τη βλάβη στο περιβαλλοντικό ισοζύγιο, έστω και κατά προσέγγιση και δεν εξετάζει καθόλου τις επιπτώσεις στο
ανθρωπογενές και κοινωνικό περιβάλλον.
Επί πλέον οι προτάσεις που κάνει για την αντιστάθμιση της μη αναστρέψιμης περιβαλλοντικής ζημίας είναι εντελώς ανεπαρκείς και υπολείπονται μάλιστα ακόμα και αυτών της ΛΑΜΔΑ, έτσι όπως
διατυπώνονται στο υπόμνημα της ΣΜΠΕ.
Έχοντας απέναντι του την ομόθυμη και ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου για την επιστροφή της μελέτης της ΛΑΜΔΑ ως απαράδεκτης, ο κ. Δήμαρχος επιλέγει να φέρει την
εισήγηση της υπηρεσίας για έγκριση από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, στη συνεδρίαση της Δευτέρας 28-11-2016 στις 10 το πρωί.
Παρακάμπτει με αυτό τον τρόπο τη θέληση των φορέων της πόλης και τη Διαπαραταξιακή Επιτροπή, που ο ίδιος συνέστησε, και επιλέγει τα ασφαλή νερά της ελεγχόμενης από αυτόν πλειοψηφίας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Καλούμε όλους τους φορείς της πόλης και τους κατοίκους να παραστούν στη συνεδρίαση της Επιτροπής για να μην επιτρέψουν τη αποδοχή μιας εισήγησης, που ανοίγει το δρόμο της νομιμοποίησης του Mall, απαλλάσσοντας ουσιαστικά τη ΛΑΜΔΑ από την υποχρέωση της, να πληρώσει αυτά που χρωστάει στο Μαρούσι.