Κρίσιμες παρεμβάσεις στο Πρωτεύον Αστικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Αττικής

Σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση και αποκατάσταση βλαβών οδοστρωμάτων, οριζόντιας & κατακόρυφης σήμανσης, μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας και τροποποίηση στάθμης στομίων φρεατίων στο Πρωτεύον Αστικό Οδικό Δίκτυο (Π.Α.Ο.Δ.) της Περιφέρειας Αττικής», προϋπολογισμού 6.000.000 ευρώ (με ΦΠΑ), υπέγραψε η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Αττικής και έχει ως αντικείμενο τη συντήρηση και βελτίωση οδοστρωμάτων, της οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, των μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας και την τροποποίηση της στάθμης στομίων φρεατίων στο Πρωτεύον Αστικό Οδικό Δίκτυο (Π.Α.Ο.Δ.) της Περιφέρειας Αττικής.