Υπουργείο Εσωτερικών: 25 εκατομμύρια για τα σχολεία - Τι παίρνει κάθε Δήμος

Υπογράφηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών, κατανομή από τον λογαριασμό του Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», συνολικό ποσό ύψους 25.000.000,00 € σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητάς τους. 

Από το συνολικό ποσό αντιστοιχούν για τα σχολεία των παρακάτω Δήμων: 

- στον Δήμο Αγία Παρασκευής  84.900 ευρώ
- στον Δήμο Αμαρουσίου   131.880 ευρώ
- στον Δήμο Βριλησσίων  38.820 ευρώ
- στον Δήμο Χαλανδρίου  114.940 ευρώ

Διαβάστε εδώ την κατανομή και την απόφαση:

ΠΗΓΗ: myota.gr