Δήμος Αγίας Παρασκευής: Συγκέντρωση σχολικών ειδών

Το Τμήμα Παιδείας του Δήμου Αγίας Παρασκευής καλεί τους κατοίκους  της  Αγίας  Παρασκευής  για  δεύτερη  χρονιά  να συμμετάσχουν σε συγκέντρωση σχολικών ειδών για παιδιά που οι οικογένειές τους αδυνατούν να καλύψουν τις ανάγκες αυτές. Η συμμετοχή όλων είναι πολύ σημαντική, ώστε τα παιδιά μαςνα έχουν τα απαραίτητα τη νέα σχολική χρονιά.

Η συγκέντρωση σχολικών ειδών θα γίνεται καθημερινά από την Τρίτη 8 έως και την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2015: 

- στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, Λεωφ. Μεσογείων 415-417, από τις 8.00 έως τις 14.00 
- στα Δημοτικά Ιατρεία Τσακού, Χειμάρας 22, από τις 8.00 έως τις 14.00 και 
- στα Δημοτικά Ιατρεία Κοντοπεύκου, Χίου & Σωτήρος 2, από τις 8.00 έως τις 14.00.

Υπεύθυνη για τη συγκέντρωση των σχολικών ειδών είναι η κ. Ελένη  Πάλλη.  Για  περισσότερες  πληροφορίες  μπορείτε  ναεπικοινωνείτε με το Τμήμα Παιδείας (κ. Α. Τζανή) στα τηλ.: 213-2004-601 & 568.

O Εντεταλμένος Σύμβουλος Παιδείας  Ο  Δήμαρχος  Αγίας Παρασκευής            
ΠΑΝΟΣ ΓΚΟΝΗΣ          ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ