Δήμος Βριλισσίων: Από 15/7 οι αιτήσεις για το Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για τους Απόρους

Ψηφίστηκε από το Δημοτικό συμβούλιο κατά πλειοψηφία,η συμμετοχή του Δήμου Βριλησσίων στο πρόγραμμα "Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής από το Ταμείο Ευρωπαικής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) για την προγραμματική Περίοδο 2014-2020".

Η υποβολή αιτήσεων ωφελουμένων του Προγράμματος αυτού θα ξεκινήσει στις 15 Ιουλίου έως και την 5η Αυγούστου 2015 και μέσω διαδικτύου, θα έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους οι ωφελούμενοι, για να ενταχθούν στο πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους».

Ο Δήμος Βριλησσίων συμμετέχει ως εταίρος των Κοινωνικών Συμπράξεων με επικεφαλής την Περιφέρεια Βορείου Τομέα στο Πρόγραμμα μέσω του Οργανισμού Κοινωνικής προστασίας & Αλληλεγγύης που έχουν αναλάβει τη διανομή της βοήθειας στο πλαίσιο της εφαρμογής των δράσεων του Ταμείου Ευρωπαικής Βοήθειας για τους άπορους.
Από της 15 Ιουλίου 2015 μέχρι και την 5η Αυγούστου 2015 και μέσω διαδικτύου, θα έχουν την δυνατότητα οι ωφελούμενοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, για να ενταχθούν στο πρόγραμμα αυτό.


Ως έτος αναφοράς των φορολογικών δηλώσεων ένταξης ορίζεται το οικονομικό έτος 2015, δηλαδή η χρήση 2014.
Η αίτησητων δυνητικά ωφελουμένων υποβάλλεται ηλεκτρονικά:

είτε ιδιωτικά, με χρήση των κωδικών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (TAXIS)
είτε μέσω των Εταίρων της Κοινωνικής Σύμπραξης 

Η αίτηση θα είναι προσβάσιμη από ηλεκτρονική εφαρμογή προσαρτημένη στην ιστοσελίδα https://www.idika.org.gr/teba/ και επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986. 


Σημείο εξυπηρέτησης των δυνητικά ωφελούμενων που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, για την υποβολή αίτησης:


Δ/νση: Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας &Αλληλεγγύης
Δήμου Βριλησσίων οδός Λ. Πεντέλης 62, Βριλήσσια 

Αρμόδιoι: κ. Νάνση Τσίτσα και Ηλίας Μποζάς
Ημέρες: Καθημερινές (Δ-Π)-Ώρες : 9:00 –14:00
 

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, έως το τέλος Σεπτεμβρίου θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και τον Οκτώβριο να γίνει η πρώτη διανομή που θα περιλαμβάνει νωπά κρέατα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βρεφικές τροφές, είδη και προϊόντα γενικής καθαριότητας και προσωπικής υγιεινής.