Δήμος Χαλανδρίου: Συγκροτήθηκε Επιτροπή Καταλληλότητας & επιλογής χώρων μετά κτηρίων για τη στέγαση σχολικών μονάδων

Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου προχώρησε με απόφασή του στη συγκρότηση  τριμελούς επιτροπής για την καταλληλότητα και επιλογή χώρων μετά κτηρίων για τη στέγαση σχολικών μονάδων στην περιοχή του Δήμου Χαλανδρίου, η οποία αποτελείται από τους:

1. Παρασκευά – Παναγιώτη Βεντήρη διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας, ως τακτικό μέλος και τον κ. Αριστοτέλη Νάτση, διευθυντή του 10ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου, ως αναπληρωματικό μέλος.
2. Ευάγγελο Ζυμαράκη ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ με βαθμό Δ/ντη, ως τακτικό μέλος και την κα Ευγενία – Άννα Μηλιώνη ΠΕ Ιατρών με βαθμό Δ΄, ως αναπληρωματικό μέλος.
3. Ευάγγελο Χάντζο Τεχνολόγο Πολιτικό Μηχανικό Τ.Υ. Δήμου Χαλανδρίου, ως τακτικό μέλος και τον κ. Αντώνη Μαρακομιχελάκη Πολιτικό Μηχανικό Τ.Υ. Δήμου Χαλανδρίου, ως αναπληρωματικό μέλος. 

Η απόφαση