Αθλητικά προγράμματα σε Σχολεία του Δήμου Χαλανδρίου

Ο Δήμος Χαλανδρίου, υλοποιεί, στα πλαίσια του «Προγράμματος Άθλησης Για Όλους» περιόδου 2016-2017, δημοτικά αθλητικά προγράμματα, σε σχολεία του Δήμου. Τα σχολεία, στα οποία θα πραγματοποιούνται τα προγράμματα, καθώς και το εβδομαδιαίο πρόγραμμα, αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:
 Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τα προγράμματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την γραμματεία της Διεύθυνσης Παιδείας, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, στο τηλέφωνο: 210-6819350