Δήμος Αγίας Παρασκευής: Οριστική παραλαβή των Μελετών του Δημαρχιακού Μεγάρου

Την οριστική παραλαβή των Μελετών και των Τευχών Δημοπράτησης του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου Αγίας Παρασκευής αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης.  

Συγκεκριμένα το ΔΣ αποφάσισε την οριστική παραλαβή για:
- την «Αρχιτεκτονική Μελέτη για την Ανέγερση του Δημαρχιακού Μεγάρου Αγίας Παρασκευής»  (Προμελέτη Αρχιτεκτονικών, Οριστική μελέτη Αρχιτεκτονικών, Μελέτη Εφαρμογής Αρχιτεκτονικών, Τεύχη Δημοπράτησης).
- τις «Στατικές, γεωτεχνικές και μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων για την ανέγερση του Νέου Δημαρχιακού Μεγάρου Αγίας Παρασκευής»  (Γεωτεχνική έρευνα - μελέτη και Προμελέτη φερούσης κατασκευής και ΗΛΜ εγκαταστάσεων, Οριστική μελέτη φερούσης κατασκευής και ΗΛΜ εγκαταστάσεων, Μελέτη Εφαρμογής φερούσης κατασκευής και ΗΛΜ εγκαταστάσεων, Τεύχη Δημοπράτησης ).