Ένωση Γονέων Αγίας Παρασκευής: Κάλεσμα στη "Χριστουγεννιάτικη Πολιτεία"