Δήμος Βριλησσίων: Μείωση δημοτικών τελών σε ευπαθείς ομάδες για το 2017

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βριλησσίων της 21ης Νοεμβρίου 2016, εγκρίθηκε το πλαίσιο κατηγοριών δικαιούχων, όρων, κριτηρίων και τηρούμενης διαδικασίας περί μείωσης δημοτικών τελών σε ευπαθείς ομάδες για το οικονομικό έτος 2017.  
Δείτε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την αίτηση ένταξης στους δικαιούχους μείωσης των δημοτικών τελών:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΑΡ. 152/2016

AITHΣΗ