Στο Δημαρχείο Αγ. Παρασκευής ο Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων (ΣΒΑΠ)

Το Δήμαρχο Αγίας Παρασκευής Γιάννη Σταθόπουλο επισκέφτηκαν σήμερα 7/9 εκ μέρους του Συνδέσμου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων-ΣΒΑΠ, πρώην 21 ΟΤΑ, ο Πρόεδρος Γιώργος Κουράσης, πρ. Δήμαρχος Χαλανδρίου  και ο Γραμματέας Παύλος Καμάρας, πρ. Δήμαρχος Πεύκης. 
Η συνάντηση είχε ως αντικείμενο τη συνεργασία  Συνδέσμου και Δήμου Αγίας Παρασκευής για την εφαρμογή προγραμμάτων ποιοτικής αναβάθμισης του Δημοτικού οδοφωτισμού με παράλληλη εξοικονόμηση ενέργειας καθώς και τη διερεύνηση τρόπων χρηματοδότησης τους. Στο Δήμο μας έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η καταγραφή του δικτύου Δημοτικού ηλεκτροφωτισμού, η οποία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για το σχεδιασμό και την εφαρμογή του ποιοτικού και ενεργειακού εκσυγχρονισμού του.
Στη συνάντηση μετείχαν, εκτός των ανωτέρω, οι Αντιδήμαρχοι Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος  του Δήμου Αγίας Παρασκευής κ. Ελ. Πετσατώδη και Ι. Σιδέρης, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Στεφ. Κασαπίδης  και οι Συνεργάτες του Συνδέσμου Γ. Γιάνναρος και Λ. Ψυχόπαιδας.