Σε 4 μαθήματα οι εξετάσεις στα Γυμνάσια από τη νέα χρονιά

Το υπουργείο Παιδείας προχωρά σε νέο Προεδρικό Διάταγμα για το πλαίσιο λειτουργίας των Γυμνασίων με στόχο να γίνουν συνολικότερες μεταρρυθμίσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα που θα καταστήσουν το σχολείο δημιουργικό, συνεργατικό και θα κινεί την περιέργεια των παιδιών για τη γνώση και θα εξασφαλίζει υψηλά μαθησιακά αποτελέσματα. 
Οι αλλαγές προβλέπουν ότι τα μαθήματα στο Γυμνάσιο επεκτείνονται έως τις 31 Μαΐου.
Ακόμη, τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία οι μαθητές θα εξετάζονται γραπτώς στο τέλος του έτους περιορίζονται σε τέσσερα για όλες τις τάξεις (από δώδεκα που όριζε το προηγούμενο Προεδρικό Διάταγμα για τη Α', δεκατρία για τη Β' και δεκατέσσερα για τη Γ' τάξη).

Αυτά είναι η Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (κοινή εξέταση των δύο κλάδων, της Γλωσσικής Διδασκαλίας και της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας), τα Μαθηματικά, η Φυσική και η Ιστορία.
Ένα ακόμη μέτρο, είναι ο χωρισμός του διδακτικού χρόνου σε δύο τετράμηνα αντί σε τρία τρίμηνα. Για όλα τα μαθήματα θα προβλέπεται ένα υποχρεωτικό ωριαίο διαγώνισμα στο 1ο τετράμηνο ανά γνωστικό αντικείμενο.
Για τα μαθήματα στα οποία δεν θα προβλέπονται προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις τον Ιούνιο θα εξετάζονται σε ένα υποχρεωτικό ωριαίο διαγώνισμα το 2ο τετράμηνο ή, εναλλακτικά, μια συνθετική εργασία.

Την επόμενη σχολική χρονιά θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε ορισμένα Γυμνάσια η εξατομικευμένη περιγραφική αξιολόγηση των μαθητών από τους καθηγητές τους, η οποία θα συνοδεύει την αριθμητική.
Στο δεύτερο τετράμηνο οι διδάσκοντες θα έχουν τη δυνατότητα αντί ωριαίου διαγωνίσματος να προτείνουν στους μαθητές θέματα εργασιών, τα αποτελέσματα των οποίων θα λαμβάνονται υπόψη στην ατομική αξιολόγηση των μαθητών/τριών για το δεύτερο τετράμηνο.
Θα αυξηθεί ο αριθμός των εβδομάδων που αφιερώνεται στη διδασκαλία με περιορισμό του χρόνου που διατίθεται στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις (λήξη των μαθημάτων τέλος Μαΐου).
Η αξιολόγηση των μαθητών/τριών στα μη εξεταζόμενα τον Ιούνιο μαθήματα θα στηρίζεται στους βαθμούς των τετραμήνων.
Η αύξηση του αριθμού των εβδομάδων που θα αφιερώνονται στη διδασκαλία εντός του σχολικού έτους παρέχεται η δυνατότητα για μια μείωση των εβδομαδιαίων ωρών ανά τάξη.
Θα γίνει μια παιδαγωγικά ενδεδειγμένη ελάφρυνση του εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος κατά 3 ώρες την εβδομάδα.
Λόγω της μείωσης των ωρών διδασκαλίας προβλέπεται κάποιες ώρες εντός του 7ώρου να διατίθενται για πολιτιστικά και περιβαλλοντικά προγράμματα, προγράμματα αγωγής υγείας και σταδιοδρομίας καθώς και η ενισχυτική διδασκαλία.
Θα δοκιμαστεί πιλοτικά σε ορισμένα σχολεία αύξηση της διάρκειας των διαλειμμάτων.
Οι αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα θα συνοδεύονται από αναμόρφωση της διδακτέας ύλης των γνωστικών αντικειμένων, των οποίων οι ώρες θα μειωθούν. Επιτροπές που θα συσταθούν στο πλαίσιο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής θα αναλάβουν τον περιορισμό της, καταλήγει η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας.
το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα υπ. Παιδείας