Θεατρική παράσταση από την Ανεξάρτητη Γυναικεία Παρέμβαση