Επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε θέματα ισότητας των φύλων

Ημερίδες και επιμορφωτικά προγράμματα σε θέματα ισότητας των φύλων και έμφυλων διακρίσεων, για εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, θα πραγματοποιηθούν στις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας έως τον Δεκέμβριο.

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο της Συμφωνίας Συνεργασίας του υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, και το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας.

Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στην ιστοσελίδα του ΕΚΔΔΑ το αργότερο είκοσι μέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης της κάθε επιμορφωτικής δράσης.
Πηγή: ΑΜΠΕ