Δήμος Αγ. Παρασκευής: Ανάκληση αδειών κεραιών κινητής τηλεφωνίας

Με απόφαση της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Αγίας Παρασκευής ανακαλούνται δύο άδειες κεραιών κινητής τηλεφωνίας επί των οδών Θήρας και Ολυμπίας στην Αγία Παρασκευή, λόγω του ότι δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.
Η Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΕΤΣΑΤΩΔΗ
Ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής
ΙΩΑΝΝΗΣ Ε.ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ