Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας Δήμου Αγίας Παρασκευής και Σχολής Καλών Τεχνών

Υπογράφηκε την Πέμπτη 2 Ιουλίου στο Δημαρχείο το Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αγίας Παρασκευής και της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών από το Δήμαρχο Γιάννη Σταθόπουλο και τον Πρύτανη Πάνο Χαραλάμπους.
Το Σύμφωνο που είχε εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο στις 17 Ιουνίου,   εκφράζει την απόφαση του Δήμου και της Σχολής για την διαχρονική τους συνεργασία σε θέματα Παιδείας και Πολιτισμού. 
Το Σύμφωνο, που έχει διάρκεια τέσσερα (4) χρόνια και τελεί υπό αναθεώρηση / τροποποίηση με κοινή συναίνεση, μεταξύ άλλων στοχεύει σε: 
- Συνδιοργάνωση επιμορφωτικών - εκπαιδευτικών σεμιναρίων.
- Συνδιοργάνωση και συμμετοχή σε διαλέξεις, συνέδρια, εκθέσεις και εκδόσεις.
- Συνεργασία για αξιοποίηση ευρωπαϊκών, εθνικών προγραμμάτων και ευκαιριών.
- Αξιοποίηση υφιστάμενων μορφών επικοινωνίας, εντύπων και ηλεκτρονικών, για την διοχέτευση της γνώσης ή και των δραστηριοτήτων εκατέρωθεν.
- Πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών της Σχολής σε Σχολεία του Δήμου.
Στη συνάντηση για την υπογραφή του Συμφώνου συμμετείχαν επίσης ο Καθηγητής της Σχολής Γιαν. Σκαλτσάς, η Αντιδήμαρχος Ελισ. Πετσατώδη,  ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Π. Γκόνης, ο πρόεδρος του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου Αγίας Παρασκευής-ΠΑΟΔΑΠ Σωτ. Παπαμιχαήλ, ο πρόεδρος της Β/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής Β.Τραυλός και η προϊσταμένη του Γραφείου Παιδείας  του Δήμου Αγγ. Τζανή.