Έγγραφο για τη συγκρότηση τμημάτων Β' ξένης γλώσσας

Σύνδεσμος Καθηγητών Γαλλικής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Το διδακτικό έτος δεν έχει ακόμα αρχίσει και ήδη,  με πρόσχημα την ορθολογικότερη κατανομή του πλεονάζοντος προσωπικού για την «εξοικονόμηση» χρημάτων οι εργασιακές σχέσεις των καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας επιδεινώνονται  και ο διδακτικός, επαγγελματικός και οικογενειακός τους προγραμματισμός ανατρέπεται.

Οι εντολές που δόθηκαν σε Διευθυντές Διευθύνσεων, και Διευθυντές σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να προβούν σε μεγάλες συμπτύξεις των τμημάτων της β΄ ξένης γλώσσας στα σχολεία αρμοδιότητας τους, θα δημιουργήσει σοβαρά και δυσεπίλυτα προβλήματα στους μαθητές, στους συναδέλφους ΠΕ05 και στην εύρυθμη λειτουργία των σχολείων.

Δημιουργούνται πολυπληθή τμήματα, μεγαλύτερα σε αριθμό ακόμα  και από τα τμήματα «Γενικής Παιδείας». Οι συνάδελφοι υποχρεώνονται  σε μετακινήσεις σε περισσότερες από 2 σχολικές μονάδες και μάλιστα διαφορετικών βαθμίδων εκπαίδευσης.

Πιθανόν να «εξοικονομείται» έτσι προσωπικό, αλλά τραυματίζεται σοβαρά η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης εις βάρος των μαθητών του ελληνικού σχολείου, όταν μάλιστα έχει εκφραστεί κατ’ επανάληψη η πολιτική πρόθεση και δέσμευση της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας ΠΘΑ για την αναβάθμιση της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στο Δημόσιο σχολείο.

Επειδή οι ρυθμίσεις αυτές επιδρούν αρνητικά στο διδακτικό έργο των καθηγητών, δημιουργούν ανισότητες μέσα στο σχολείο, υποβαθμίζεται  η ποιότητα της παρεχόμενης ξενόγλωσσης εκπαίδευσης εις βάρος των μαθητών και μαθητριών ιδιαίτερα σε μία περίοδο που οι οικογένειες έχουν αναγκαστεί να «περικόψουν»  την εκμάθηση ξένων γλωσσών σε ιδιωτικά κέντρα και η μόνη διέξοδος για να διδαχθούν οι μαθητές και μαθήτριες και δεύτερη ξένη γλώσσα παραμένει το Δημόσιο σχολείο και

Επειδή δεν πιστεύει κανείς ότι τα πολυπληθή τμήματα της β΄ ξένης γλώσσας θα σώσουν την εθνική οικονομία

Ζητάμε να επιτρέψετε τη συγκρότηση και λειτουργία τμημάτων Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας με σχετικά μικρό αριθμό μαθητών και να δώσετε εντολές να γίνει τουλάχιστον σεβαστή η αρχή της ισοτιμίας των διδασκομένων μαθημάτων και ο αριθμός μαθητών ανά τμήμα β΄ξένης γλώσσας να μην είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό  μαθητών στα τμήματα που δημιουργούνται στα άλλα μαθήματα..

Το μέτρο αυτό είναι παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά αναγκαίο αφού:
α) δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους μαθητές να διδαχθούν σωστά και με επιτυχία τη γλώσσα της προτίμησής τους
β) η β΄ ξένη γλώσσα διδάσκεται μόνο 2 ώρες εβδομαδιαίως, πολλές από τις οποίες χάνονται, άρα οι μαθητές δυσκολεύονται να την παρακολουθήσουν και να την μάθουν και ο μικρότερος αριθμός μαθητών ανά τμήμα ξένης γλώσσας, όπως όλες οι επιστημονικές, σχετικές με αυτό το θέμα, έρευνες έχουν αποδείξει, βοηθά στην σωστή εκμάθηση της γλώσσας
γ) η β΄ ξένη γλώσσα δε διδάσκεται σε τμήματα επιπέδων γνώσεων και αυτό δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα στην επαρκή διδασκαλία και εκμάθηση της σε τμήματα μεγάλου αριθμού μαθητών, και
δ) οι μόνιμοι καθηγητές Γαλλικής υπερεπαρκούν για να καλύψουν τις ώρες διδασκαλίας που απαιτούνται.

Για το Δ.Σ.
Η Πρόεδρος                                      Η Γ. Γραμματέας
Δ. Μαυροματάκη                                         Αικ. τσιχλή