Συζήτηση - Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής για το Ολοήμερο Σχολείο

Συζήτηση για την Παιδεία με επίκεντρο τις αλλαγές στο Ολοήμερο Σχολείο και την κατάργηση των ΕΑΕΠ που επιφέρει η πρόσφατη Υπουργική Απόφαση έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής στη συνεδρίαση του της 31ης Μαΐου 2016, μετά από πρόταση του Δ. Συμβούλου Γ. Λογοθέτη. 

Κατά τη συζήτηση, στην οποία συμμετείχαν επίσης ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης «Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ» και η Ένωση Συλλόγων  Γονέων  Αγίας Παρασκευής, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Πάνος Γκόνης, ενστερνιζόμενος τις ανακοινώσεις της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Αγίας Παρασκευής για το συγκεκριμένο θέμα, όπως αυτές δημοσιεύθηκαν στις 17 Μαΐου 2016,  πρότεινε την αποδοχή τους  από το Συμβούλιο.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία να υιοθετήσει στο σύνολο τους τις δημόσιες αυτές ανακοινώσεις-προτάσεις της Ένωσης Συλλόγων Γονέων  οι οποίες εντοπίζουν αντικειμενικά τόσο τα αρνητικά, όσο και τα θετικά σημεία της Υπουργικής Απόφασης, αναδεικνύουν τις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού (σε εκπαιδευτικό αλλά και βοηθητικό προσωπικό), θέτουν με γλαφυρό τρόπο το οραματικό πλαίσιο για τη λειτουργία του Δημόσιου Ενιαίου Δωρεάν Σχολείου και ισχυροποιούν ακόμα περισσότερο τις μελλοντικές διεκδικήσεις της Ένωσης Συλλόγων Γονέων της πόλης μας. 

Επισυνάπτονται οι ανακοινώσεις της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Αγίας Παρασκευής.