Ποια βιβλία πρέπει να κρατήσουν οι μαθητές του Γυμνασίου και για του χρόνου

Πέντε βιβλία συνολικά θα πρέπει να διατηρήσουν οι μαθητές της Α' και Β' τάξης των Γυμνασίων, καθώς θα τα χρησιμοποιούν και την επόμενη σχολική χρονιά. 
Συγκεκριμένα, οι μαθητές που φοιτούν στην Α ́ τάξη του Γυμνασίου κατά το σχoλικό έτος 2015-2016 πρέπει να διατηρήσουν τα βιβλία: 
- των Γερμανικών,
- των Γαλλικών,
- της Βιολογίας και
- της Οικιακής Οικονομίας,
διότι θα τα χρησιμοποιήσουν και στη Β ́ τάξη του Γυμνασίου κατά το σχολικό έτος 2016-2017.
Οι μαθητές που φοιτούν στη Β ́ τάξη του Γυμνασίου κατά το σχ. έτος 2015-2016 πρέπει να διατηρήσουν το βιβλίο της Βιολογίας (Β ́ & Γ ́ Γυμνασίου), διότι θα το χρησιμοποιήσουν και στη Γ ́ τάξη του Γυμνασίου κατά το σχολικό έτος 2016-2017. 
«Καλούνται οι Διευθυντές των Γυμνασίων να ενημερώσουν τους μαθητές», συμπληρώνεται στη σχετική ανακοίνωση του Υπ. Παιδείας.