Συνεργασία Περιφέρειας Αττικής με το ΤΕΙ Αθήνας για τις διατροφικές επιλογές των μαθητών

Προγραμματική Σύμβαση υπέγραψε η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου με τον Αναπληρωτή Πρόεδρο της Επιτροπής Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Καθηγητή Δήμο Τριάντη, καθώς και με τον Διευθυντή του Εργαστηρίου Ελέγχου Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων και Ποτών της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Καθηγητή Ιωάννη Τσάκνη, με αντικείμενο την εκπόνηση έρευνας για το «Πρόγραμμα Ευαισθητοποίησης της Σχολικής Κοινότητας για Ορθολογική Διαχείριση Διατροφικών Επιλογών».

Σκοπός του ερευνητικού έργου, είναι η συμβολή στη διερεύνηση των αναγκών παιδιών και εφήβων σε θέματα διαχείρισης των διατροφικών επιλογών και η συγκριτική ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Συγκεκριμένα, με τον προσδιορισμό των στόχων, την αναγνώριση της διαφοράς μεταξύ στόχων και της υπάρχουσας κατάστασης, την αξιολόγηση των προγραμμάτων επιμόρφωσης με τη χρήση κατάλληλων εργαλείων και ερωτηματολογίων για τις αναγκαίες μετρήσεις και με την ερμηνεία των συγκριτικών αποτελεσμάτων, επιδιώκεται να αποτυπωθούν οι πραγματικές ανάγκες της ομάδας στόχου και να προσδιοριστούν οι αποτελεσματικές ενέργειες που θα πρέπει να ληφθούν, ώστε να επιτευχθεί η ορθολογικότερη διαχείριση των διατροφικών τους επιλογών.
Ομάδα στόχου είναι οι μαθητές και ενδιάμεσες ομάδες στόχου είναι οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι, μέσα από την ενημέρωση και την καίρια ευαισθητοποίηση, καλούνται να ενεργοποιηθούν και να συμβάλουν θετικά στη διαδικασία. Το έργο θα εφαρμοστεί σε δύο σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και δύο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από κάθε Περιφερειακή Ενότητα της Περιφέρειας Αττικής. Προς το τέλος της δράσης προβλέπεται η διοργάνωση Ημερίδας για τη διάχυση των αποτελεσμάτων.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 20.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής και η έρευνα αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2016.