Τι θα ισχύσει για τα ολοήμερα νηπιαγωγεία

Να μεριμνήσουν ώστε όλα τα παιδιά να φοιτήσουν στα ολοήμερα νηπιαγωγεία καλεί το υπουργείο Παιδείας τους διευθυντές εκπαίδευσης και τους σχολικούς συμβούλους, προκειμένου να ικανοποιηθούν όλες οι κοινωνικές ανάγκες.

Με δεδομένη την ανησυχία των γονέων και κυρίως των εργαζόμενων μητέρων οι διευθυντές εκπαίδευσης καλούνται να διευκολύνουν τους γονείς να καλύψουν όλες τις ανάγκες ακόμη κι αν χρειαστεί τα παιδιά να πάνε σε όμορα νηπιαγωγεία. Σε σχετική εγκύκλιο, που έστειλε το υπουργείο Παιδείας στις αρμόδιες υπηρεσίες μεταξύ άλλων τονίζονται ακόμη τα εξής:

• Οταν σε μια περιοχή λειτουργούν μόνο Ολοήμερα Νηπιαγωγεία και δεν υπάρχει κλασικό τμήμα, ενώ υπάρχουν αιτήματα γονέων για φοίτηση νηπίων πρώτης ηλικίας σε κλασικό τμήμα, μπορεί να επιτραπεί μόνο για τα νήπια αυτά, με σύμφωνη γνώμη του σχολικού συμβούλου και του διευθυντή Πρωτοβάθμιας, η φοίτησή τους σε Ολοήμερο Τμήμα και η αποχώρησή τους στις 12:30. Προϋπόθεση για τα παραπάνω είναι να έχει κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση του γονέα, στην οποία θα αναφέρεται πως θα παραλαμβάνει τον μαθητή στις 12:30 κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, ώστε να μη διαταράσσεται η ομαλή λειτουργία των Ολοήμερων Νηπιαγωγείων καθώς και να μη γίνει υπέρβαση του μέγιστου αριθμού νηπίων ανά εκπαιδευτικό.
• Στην περίπτωση συνεχούς απουσίας νηπίου από το Ολοήμερο Τμήμα, ο προϊστάμενος του Νηπιαγωγείου ενημερώνει τους γονείς για την υποχρεωτικότητα της φοίτησης. Εάν και μετά την ενημέρωση συνεχίζονται οι απουσίες, ενημερώνει εγγράφως τους γονείς και τους ζητά τη συμπλήρωση σχετικής υπεύθυνης δήλωσης για τη μη συμμετοχή στο Ολοήμερο Πρόγραμμα. Μετά από αυτή τη διαδικασία ο προϊστάμενος του Νηπιαγωγείου μπορεί να διαγράψει το νήπιο από το Ολοήμερο Τμήμα και να ενημερώσει τον διευθυντή Εκπαίδευσης.
• Δυνατότητα πρόωρης αποχώρησης από το Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν δίνεται, παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για τον λόγο αυτόν οι γονείς θα πρέπει να καταθέσουν σχετικές αιτήσεις έως τις 25 του μήνα προκειμένου να εξεταστούν αρμοδίως. Στις περιπτώσεις που εγκρίνεται η πρόωρη αποχώρηση, υποχρεούται ο γονέας να καταθέσει στη Διεύθυνση του Νηπιαγωγείου υπεύθυνη δήλωση για την ασφαλή αποχώρηση του νηπίου από το σχολείο. 

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΤΡΙΓΚΑ
ethnos.gr