Λύνεται το πρόβλημα της μεταφοράς των μαθητών - Εισάγονται πάγιες διατάξεις

Με ρύθμιση, λύνεται το πρόβλημα της μεταφοράς των μαθητών, που επανέρχεται κάθε χρόνο, καθώς πολλοί διαγωνισμοί δεν είχαν ολοκληρωθεί ή είχαν αποβεί άγονοι, με αποτέλεσμα χιλιάδες μαθητές να αδυνατούν να παρακολουθήσουν μαθήματα, εν όψει της νέας σχολικής χρονιάς. 
Έτσι, εισάγονται πάγιες διατάξεις για την ορθολογική κάλυψη, τόσο των αδιάθετων, όσο και των νέων δρομολογίων, με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών, αλλά και την εξοικονόμηση πόρων, με μεταφορά σε ομάδες δρομολογίων ή / και σε μεμονωμένα δρομολόγια. 

Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με διάταξη που συμπεριλαμβάνεται σε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, αλλά και με σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση, προβλέπει τη δυνατότητα στις Περιφέρειες να οργανώνουν τη μεταφορά μαθητών και συγκεκριμένα, μπορεί να γίνει ανάθεση κατά περίπτωση:
- σε προσωρινούς μειοδότες που προκύπτουν από διαγωνισμούς που έχουν προχωρήσει,
- σε μεταφορείς που ήταν την προηγούμενη σχολική χρονιά και
- με νέα διαπραγμάτευση.