Μέτρα για δικαιούχους επιδομάτων - βοηθημάτων ανεργίας χωρίς κάρτα αναλήψεων από ΑΤΜ

Όπως ενημερώνει η Διοίκηση του ΟΑΕΔ με βάση την Υπ. Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, από σήμερα Παρασκευή 3 Ιουλίου και κατά το χρονικό διάστημα της τραπεζικής αργίας, μπορούν να προσέρχονται στα υποκαταστήματα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΕΤΕ) που εξυπηρετούν τους συνταξιούχους, οι άνεργοι δικαιούχοι των παρακάτω επιδομάτων – βοηθημάτων του ΟΑΕΔ, οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι κάρτας αναλήψεως μετρητών από αυτόματες ταμειοληπτικές μηχανές (ΑΤΜ):
Α) Τακτικά επιδόματα ανεργίας,
Β) Επιδόματα μακροχρόνια ανέργων
Γ) Βοηθήματα ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτων απασχολουμένων.

Το συνολικό εφάπαξ καταβλητέο ποσό επιδομάτων– βοηθημάτων σε καθέναν από τους δικαιούχους κατά το διάστημα της τραπεζικής αργίας έχει ορισθεί από την Υπ. Απόφαση σε 120 ευρώ κατά ανώτατο όριο. Οι δικαιούχοι άνεργοι των παραπάνω παροχών, οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι κάρτας αναλήψεως μετρητών από αυτόματες ταμειοληπτικές μηχανές (ΑΤΜ), δύνανται να προσέρχονται στα οριζόμενα για την πληρωμή και των συνταξιούχων υποκαταστήματα της ΕΤΕ, προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά: α) αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας του δικαιούχου (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο, κ.τ.λ.) και β) δηλωθέν στον ΟΑΕΔ βιβλιάριο καταθέσεων ΕΤΕ.