Μετά τους τηλεοπτικούς σταθμούς, σειρά έχει το διαδίκτυο - Το Νομοσχέδιο του Ν. Παππά

Δεν είναι μόνο οι τηλεοπτικοί σταθμοί που λειτουργούσαν με άναρχο τρόπο επί δεκαετίες. Και στο ελληνικό διαδίκτυο η έλλειψη κανόνων επέτρεπε σε διάφορους επιτήδειους να διαπλέκονται και να παραπληροφορούν. Ο υπουργός Επικρατείας, Νίκος Παππάς επιχειρεί να βάλει τάξη και στο ίντερνετ μέσω του δεύτερου νομοσχεδίου που θέτει προς δημόσια διαβούλευση!

Το σχέδιο νόμου έχει τίτλο: «Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωματίας και Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης» και η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώνεται την ερχόμενη Πέμπτη, 30 Ιουλίου και ώρα 10.00 πμ.

Η ανάπτυξη των σύγχρονων τεχνολογιών είναι ραγδαία τα τελευταία χρόνια με αποτέλεσμα όλο και περισσότεροι πολίτες να έχουν ως βασική πηγή ενημέρωσης το διαδίκτυο. Μέχρι σήμερα, όμως, το ίντερνετ ήταν αποκλεισμένο από την κρατική διαφήμιση κάτι που εκ των πραγμάτων συνιστούσε μία αδικία.

Πλέον, τα sites εντάσσονται στις ποσωστόσεις της κρατικής διαφήμισης αρκεί να είναι σοβαρές, σύννομες και καταγεγγραμμένες επιχειρήσεις!

Με το άρθρο 31 του σχεδίου νόμου προβλέπεται η σύσταση Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης! Το μητρώο αυτό θα τηρείται στην Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Πως μπαίνει η τάξη και αποκαθίστανται αδικίες και παθογένειες του παρελθόντος; Η έγγραφη στο Μητρώο είναι μεν προαιρετική, αλλά τα κριτήρια για την εγγραφή αυτή είναι πολύ συγκεκριμένα ενώ το ίδιο συγκεκριμένα είναι και τα προνόμια από την εγγραφή αυτή!

Με λίγα λόγια, οι ΣΟΒΑΡΕΣ και σύννομες επιχειρήσεις στο διαδίκτυο θα μπορούν να έχουν πρόσβαση (επί παραδείγματι) μέσα από καθεστώς απόλυτης διαφάνειας στην κρατική διαφήμιση ενώ διάφορα διαδικτυακά... φαντάσματα θα αποκλειστούν.

Οι εταιρείες που απασχολούν συγκεκριμένο αριθμό υπαλλήλων, έχουν δηλώσει με ακρίβεια τη μετοχική τους σύνθεση, καλύπτουν ασφαλιστικές και εργοδοτικές εισφορές θα έχουν τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε μια σειρά προνομίων:

Ποια είναι τα προνόμια για τις εγγεγραμμένες εταιρείες:

α) έχουν πρόσβαση στα ιστορικά αρχεία οπτικοακουστικών μέσων, τα οποία τηρούνται στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στα εποπτευόμενα από αυτή νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα υπό την επιφύλαξη του Νόμου περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, όπως εκάστοτε ισχύει. Δύνανται δε να κάνουν χρήση του φυλασσόμενου σε αυτά υλικού (αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση στο κοινό), εφόσον χορηγηθεί σχετική άδεια από τον αρμόδιο για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργό

β) περιλαμβάνονται μεταξύ των επιχειρήσεων, στις οποίες κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 261/1997 (Α' 186), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, μπορεί να ανατεθεί η καταχώριση διαφημιστικών ή άλλων συναφών μηνυμάτων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Με απόφαση του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται το συνολικό ποσοστό συμμετοχής των Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης στην κατανομή της προϋπολογιζόμενης διαφημιστικής δαπάνης κάθε δημόσιου φορέα καθώς και η διαδικασία επιλογής συγκεκριμένων ηλεκτρονικών μέσων και ανάθεσης σε αυτά της μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων.

γ) προτιμώνται ως συνεργάτες και εταίροι στα ερευνητικά, εκπαιδευτικά και λοιπά προγράμματα του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.

δ) μπορούν να ζητούν τη διαπίστευση δημοσιογράφων τους στην τακτική ενημέρωση των πολιτικών συντακτών (Briefing) από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.

Όλοι οι άλλοι, πολύ απλά, δεν θα έχουν πλέον τα προνόμια αυτά.

Νέοι κανόνες για τα γραφεία Τύπου στο εξωτερικό

Στο ίδιο νομοσχέδιο μπαίνουν συγκεκριμένοι κανόνες για τη λειτουργία των Γραφείων Τύπου στο εξωτερικό (κανόνες που διασφαλίζουν και σε αυτήν την περίπτωση ότι το πάρτυ για πολλούς επιτήδειους λαμβάνει τέλος).

Σημαντική καινοτομία: σύσταση ΔΕΚΟ για οπτικοακουστικά ζητήματα

Με το σχέδιο νόμου εγκαθιδρύεται ένας νέος μηχανισμός ο οποίος αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή της εθνικής επικοινωνιακής πολιτικής!

Συγκεκριμένα, συστήνεται ανώνυμη εταιρεία του Δημοσίου με την επωνυμία Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας Α.Ε. (Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.), η οποία θα έχει ως σκοπό της την υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων, που αφορούν στην υποστήριξη των δημοσίων και ιδιωτικών πρωτοβουλιών και επιχειρήσεων στους τομείς των οπτικοακουστικών μέσων και της ψηφιακής τεχνολογίας καθώς και στην εξειδικευμένη υποβοήθηση των σχετικών επικοινωνιακών πολιτικών του Δημοσίου.

Η εταιρεία αυτή θα στελεχωθεί αποκλειστικά με ήδη απασχολούμενους στο Δημόσιο με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους και επομένως δεν πρόκειται να υπάρξει πρόσθετη δημοσιονομική δαπάνη λόγω προσλήψεων. Αντιθέτως επιδιώκεται να έχει απολύτως αναπτυξιακό χαρακτήρα, υποβοηθώντας με κάθε τρόπο την υποστήριξη της υγιούς επιχειρηματικής δραστηριότητας στους τομείς των οπτικοακουστικών μέσων και της ψηφιακής τεχνολογίας, και ως εκ τούτου να συμβάλει άμεσα και έμμεσα τόσο στην τόνωση της χειμαζόμενης πραγματικής οικονομίας της χώρας μας όσο και στη βελτίωση των δημοσιονομικών μεγεθών του κράτους.

Καθορίζεται εκ νέου, σε σύγχρονες και διαφανείς βάσεις η εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική

Η εθνική επικοινωνιακή πολιτική περιλαμβάνει τους εξής τομείς:

α) την εσωτερική πολιτική ενημέρωση

β) την επικοινωνιακή διπλωματία

γ) τη ρύθμιση και εποπτεία των μέσων μαζικής ενημέρωσης

δ) τη ρύθμιση και εποπτεία της κρατικής διαφήμισης.

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΕ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΠΗΓΗ: periodista.gr