Αγία Παρασκευή: Ξεκινάει στους Παιδικούς Σταθμούς η δωρεάν φιλοξενεία μέσω ΕΣΠΑ

Σας ενημερώνουμε ότι στις 16/7/2015 δημοσιεύθηκε η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση Πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (ΕΣΠΑ) για το σχολικό έτος 2015-2016.

Οι Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής έχουν αιτηθεί τη συμμετοχή τους στο παραπάνω Πρόγραμμα. Η σχετική Ανακοίνωση διατίθεται στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ Α.Ε.: http://paidikoi.eetaa.gr

Αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται το χρονικό διάστημα από 5/8/2015 έως τις 18/8/2015 και ΜΟΝΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ Ή ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (COURIER) στο γραφείο Αθηνών της ΕΕΤΑΑ Α.Ε., στην οδό Μυλλέρου 73-77, Τ.Κ. 10436, ΑΘΗΝΑ.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων, συνοδευόμενων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ορίζεται η 18/8/2015 και ώρα 14:00, βάσει απόδειξης ταχυδρομείου ή εταιρίας ταχυμεταφοράς (courier).

Η αίτηση συμμετοχής των ενδιαφερομένων, θα ξεκινήσει να διατίθεται ΜΟΝΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ (www.eetaa.gr) από τις 4/8/2015.

Το Πρόγραμμα αφορά σε γονείς με χαμηλό εισόδημα δηλ. το συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το ποσό των 36.000,00 € (οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά αναφέρονται στην Πρόσκληση).

Για πληροφορίες και παροχή βοήθειας μπορείτε να απευθύνεστε καθ’ όλη τη διάρκεια των προθεσμιών στη Διοικητική Υπηρεσία των Παιδικών Σταθμών Δήμου Αγίας Παρασκευής στην οδό Τρωάδος 3 και στα τηλέφωνα: 210 6391703, 210 6537526.

Η Πρόεδρος Δ.Σ.
Δημητρίου Μαργαρίτα