Όλα τα βιβλία του Δημοτικού σε ηλεκτρονική μορφή

Το υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία με το Ψηφιακό Σχολείο διανέμει εντελώς δωρεάν τα βιβλία του Δημοτικού σε Ηλεκτρονική μορφή.
Δείτε τα βιβλία ανά τάξη:
  • Βιβλία Μαθητή Α' Δημοτικού   – Download (280 MB)
  • Βιβλία Μαθητή Β' Δημοτικού   – Download (320 MB)
  • Βιβλία Μαθητή Γ' Δημοτικού   – Download (406 MB)
  • Βιβλία Μαθητή Δ' Δημοτικού   – Download (316 MB)
  • Βιβλία Μαθητή Ε' Δημοτικού   – Download (471 MB)
  • Βιβλία Μαθητή ΣΤ' Δημοτικού – Download (534 MB)