Δήμος Αγίας Παρασκευής: Απόφαση-πρόταση στο Υπ. Παιδείας για τις σχολικές μονάδες

Τη μη συγχώνευση – συνένωση – κατάργηση οποιουδήποτε σχολείου στην Αγία Παρασκευή και την ίδρυση 2 νέων νηπιαγωγείων στον Τσακό και στο Κοντόπευκο αποφάσισε με μεγάλη πλειοψηφία την Τρίτη 6/12 το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής, μετά ομόφωνη εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, κατά τη συζήτηση  του θέματος «Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2017 – 2018».


Σημειώνουμε ότι η απόφαση αυτή, που έχει λάβει υπόψη της τις ανάγκες κάλυψης των εκπαιδευτικών αναγκών της Αγίας Παρασκευής,  αποτελεί πρόταση του Δήμου μας προς το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το οποίο αυτό και μόνο προβαίνει σε μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ιδρύσεις, καταργήσεις, συγχωνεύσεις, προαγωγές, υποβιβασμούς, μετατροπές, κ.α.).