Νόμος έγινε η παραχώρηση έκτασης 30 στρεμμάτων στο Νομισματοκοπείο από την Κυβέρνηση στον Δήμο Χαλανδρίου

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, ΦΕΚ Α' 220/28-11-2016, η παραχώρηση από την Κυβέρνηση (Υπουργείο Οικονομικών) στον Δήμο Χαλανδρίου για 40 χρόνια η έκταση 30 στρεμμάτων που βρίσκεται στην περιοχή του Νομισματοκοπείου, με σκοπό να λειτουργήσουν σε αυτό προς όφελος των κατοίκων "χώροι αθλητισμού και κοινόχρηστοι χώροι".

Όπως αναγράφεται στο άρθρο 52 του Νόμου 4438 :

"Παραχωρείται στο Δήμο Χαλανδρίου Αττικής για σαράντα (40) έτη η αποκλειστική χρήση του δημοσίου κτήματος με ΑΒΚ 1168, εκτάσεως 29.720 τ.μ., με σκοπό να λειτουργήσουν σε αυτό χώροι αθλητισμού και κοινόχρηστοι χώροι.
Στο παραπάνω ακίνητο χωροθετούνται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 9 του π.δ. της 23.2/6.3.1987 (Δ' 166) χρήσεις, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης.
Το παρόν άρθρο έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Οκτωβρίου του έτους 2011."