Σπατάλη τέλος στα φοιτητικά συγγράμματα

Σημαντικές βελτιώσεις, όσον αφορά στα συγγράμματα των φοιτητών, δρομολόγησε το υπουργείο Παιδείας, οι οποίες θα εφαρμοστούν από τη φετινή κιόλας ακαδημαϊκή χρονιά με στόχο να μειωθεί το κόστος έκδοσής τους, το οποίο φτάνει στα 60.000.000 ευρώ τον χρόνο.

Ήδη δημοσιεύτηκαν στη Βουλή τρεις υπουργικές αποφάσεις οι οποίες στοχεύουν στην εξυγίανση του εκδοτικού χώρου, των συγγραμμάτων τα οποία η πολιτεία δωρεάν παρέχει σε περίπου 230.000 φοιτητές.

Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις η κοστολόγηση των διδακτικών συγγραμμάτων θα ελέγχεται πλέον από δύο επιτροπές: την Επιτροπή Ελέγχου Κοστολόγησης και την Επιτροπή Δειγματοληπτικού Ελέγχου και Ενστάσεων οι οποίες δύνανται να επιβάλλουν διοικητικά πρόστιμα και ποινές σε περιπτώσεις υπέρβασης του κόστους. Αντί για τον υπολογισμό του κόστους κάθε συγγράμματος, η Επιτροπή Ελέγχου Κοστολόγησης θα ελέγχει τη διαμόρφωση τις τιμής με βάση την ΚΥΑ κοστολόγησης, προσδιορίζοντας, μεταξύ άλλων, επακριβώς τα κριτήρια για την υπαγωγή του διδακτικού βιβλίου στην κατηγορία «ιατρικό-μαθηματικό-τεχνικό-τέχνης-μουσικής», την αναγκαιότητα για τετραχρωμία και όλων των παραγόντων μείωσης του κόστους.

Αρμοδιότητες
Η Επιτροπή Δειγματοληπτικού Ελέγχου και Ενστάσεων θα ελέγχει τη διαμόρφωση του κόστους από διαφορετική αφετηρία, με ελέγχους της κοστολόγησης και του κόστους των διανεμομένων τίτλων κάθε μιας από τις εκδοτικές επιχειρήσεις και θα επιλύει διαφωνίες μεταξύ εκδοτών και Επιτροπής Ελέγχου Κοστολόγησης.
Συνολικά, σήμερα υπάρχουν 42.000 τίτλοι πανεπιστημιακών συγγραμμάτων που προσφέρονται από 745 εκδότες και 819 αυτοεκδότες. Από αυτούς, ενεργοί τίτλοι είναι περί τις 16.000. Ο συνολικός αριθμός των έντυπων βιβλίων που διανέμονται φθάνει τα 2.120.000.

Οι προπτυχιακοί φοιτητές των ΑΕΙ (και του Ανοικτού Πανεπιστημίου) έχουν το δικαίωμα επιλογής και δωρεάν προμήθειας ενός διδακτικού συγγράμματος για κάθε διδασκόμενο υποχρεωτικό ή επιλεγόμενο μάθημα του προγράμματος σπουδών. Εάν φοιτητές ή σπουδαστές επιλέξουν περισσότερα επιλεγόμενα μαθήματα ή θεματικές ενότητες από όσα απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, το δικαίωμα επιλογής και δωρεάν προμήθειας διδακτικών συγγραμμάτων δεν επεκτείνεται και στα επιπλέον μαθήματα, που αυτοί επέλεξαν και εξετάστηκαν, ακόμη και αν αυτά υπολογίζονται για τη λήψη του πτυχίου. 

Οι φοιτητές μπορούν να προμηθευτούν τα βιβλία τους μέσω του πληροφοριακού συστήματος «Εύδοξος». Για την εκτέλεση της διαδικασίας απαιτείται η είσοδος των φοιτητών στο «Εύδοξος», όπου πιστοποιούνται μέσω της ακαδημαϊκής ομοσπονδίας καταλόγων του Εθνικού Δικτύου Ερευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) και επιλέγουν για κάθε δηλωθέν υποχρεωτικό ή επιλογής μάθημα του προγράμματος σπουδών ένα (1) διδακτικό σύγγραμμα ή μία (1) σειρά συγγραμμάτων. Ταυτόχρονα με την επιλογή διδακτικών συγγραμμάτων οι φοιτητές ή σπουδαστές οφείλουν να δηλώσουν στο Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα (ΚΠΣ) ότι το διδακτικό σύγγραμμα που επέλεξαν αντιστοιχεί στο μάθημα που δήλωσαν στη Γραμματεία της σχολής τους.

Οσοι βρίσκονται στο δεύτερο και πλέον εξάμηνο φοίτησης, οφείλουν να δηλώσουν επιπλέον και τον αριθμό των μαθημάτων για τα οποία έχουν παραλάβει διδακτικά συγγράμματα.

Μετά το πέρας της διαδικασίας επιλογής συγγράμματος κάθε φοιτητής ή σπουδαστής λαμβάνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή και μέσω SMS έναν κωδικό (PIN), με την προσκόμιση του οποίου θα παραλαμβάνει από τα σημεία διανομής τα επιλεχθέντα από αυτόν διδακτικά συγγράμματα από τη 15η Οκτωβρίου για το χειμερινό εξάμηνο και από τη 15η Μαρτίου για το εαρινό εξάμηνο. 

Σε περίπτωση που φοιτητής ή σπουδαστής παρέλειψε να παραλάβει τα διδακτικά συγγράμματα και εξετάστηκε επιτυχώς στο αντίστοιχο μάθημα, χάνει το δικαίωμα αυτό.


ΑΛΛΑΓΕΣ
Η επανακοστολόγηση και το σύστημα «Eύδοξος»

Ολα τα διδακτικα συγγράμματα που διανέμονται δωρεάν στους δικαιούχους φοιτητές από το χειμερινό εξάμηνο 2016-2017 επανακοστολογούνται βάσει των νέων διατάξεων.

Στο υπουργείο Παιδείας θα συσταθεί πενταμελές συλλογικό όργανο με την ονομασία «Επιτροπή Ελέγχου κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων» και αρμοδιότητες την κοστολόγηση συγγραμμάτων και τον σχετικό έλεγχο.

Εκδοτικοί οίκοι που διαθέτουν εξουσία διανομής διδακτικού συγγράμματος ή άδεια εκμετάλλευσής του οφείλουν να εγγράφονται στο πληροφοριακό σύστημα «Εύδοξος» προκειμένου να διανέμουν διδακτικά συγγράμματα, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τις νέες διατάξεις. Με την εγγραφή των εκδοτών στον «Εύδοξο» τους χορηγείται ένας Κωδικός Πρόσβασης και Υποβολής για την ταυτοποίησή τους στο Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα (ΚΠΣ) του συστήματος.

Με την εγγραφή τους οι εκδότες συμβάλλονται ηλεκτρονικά με το υπουργείο Παιδείας, και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διαθέσουν το διδακτικό σύγγραμμα στους φοιτητές.

Το αυτό ισχύει και για τους αυτοεκδότες, δηλαδή τους καθηγητές που διαθέτουν οι ίδιοι τα βιβλία τους, χωρίς να υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων και στην έκδοση τιμολογίου, μέχρι και το εαρινό εξάμηνο 2016-2017.


ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΤΡΙΓΚΑ