Περιφέρεια Αττικής: Αντιπλημμυρικό έργο στις οδούς Μαινάλου και Ροδόπης στα Βριλησσία

Η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου και ο Δήμαρχος Βριλησσίων, Ξενοφών Μανιατογιάννης, υπέγραψαν Προγραμματική Σύμβαση για το έργο «Αντιπλημμυρικά Έργα Ροδόπης και Μαινάλου», συνολικού προϋπολογισμού 200.000 ευρώ με ΦΠΑ, το οποίο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας.

Το έργο αφορά στην κατασκευή απορροής ομβρίων υδάτων σε τμήματα των συγκεκριμένων οδών, και είναι απαραίτητο για να εξαλειφθούν τα πλημμυρικά φαινόμενα που δημιουργούνται. Σημειώνεται ότι κατά τις πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις, μετά την ολοκλήρωση του κεντρικού συλλεκτήρα ομβρίων στις οδούς Πλαταιών και Ολύμπου, και την πυκνή διάταξη εσχαρών απορροής ομβρίων στις διασταυρώσεις των οδών που διέρχεται ο κεντρικός συλλεκτήρας ομβρίων, παρατηρήθηκε έντονη απορροή ομβρίων υδάτων στις οδούς που θα πραγματοποιηθούν οι παρεμβάσεις.
Επιπλέον, υπάρχουν έντονα πλημμυρικά φαινόμενα και στις παρακείμενες ιδιοκτησίες που δημιουργούν προβλήματα στους κατοίκους των οδών αυτών.

Ειδικότερα, το έργο αφορά στην εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών για την κατασκευή απορροής ομβρίων υδάτων στο τμήμα της οδού Μαινάλου, από την οδό Πλαταιών έως την Ροδόπης, καθώς και στο τμήμα της οδού Ροδόπης από την οδό Μαινάλου έως την Ολύμπου. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τη συμπληρωματική κατασκευή των αγωγών ομβρίων σε αυτά τα τμήματα των οδών. Επίσης, προβλέπεται η κατασκευή 15 διπλών φρεατίων με τις αντίστοιχες εσχάρες υδροσυλλογής.

Τέλος, επισημαίνεται ότι το έργο θα δημοπρατηθεί και θα εκτελεσθεί από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βριλησσίων.