Δήμος Αγ. Παρασκευής: Δρομολογήθηκε η αποπεράτωση του σχολικού συγκροτήματος 1ου ΕΠAΛ & ΕΚ

Στις 2 Ιουνίου το Διοικητικό Συμβούλιο των Κτιριακών Υποδομών Α.Ε (πρώην ΟΣΚ) αποφάσισε την  «Έγκριση των όρων του σχεδίου της διακήρυξης, των οικονομικών & συμβατικών τευχών και της δημοπράτησης του έργου  1ο και 2ο ΤΕΕ & ΣΕΚ Αγίας Παρασκευής, Αναθεώρηση της υπ. Αριθμ. 383/19-06-2007 Οικοδομικής Άδειας - Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις, προϋπολογισμού μελέτης 5.192.000,00 €» και τη χρηματοδότηση του από τις Πιστώσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (Ε.Τ.Επ) και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε). 

Η θετική αυτή εξέλιξη για την ολοκλήρωση του έργου στο χώρο του πρώην Λυκείου Μπαρμπίκα, με την οποία δρομολογείται η λύση ενός χρόνιου προβλήματος που ταλαιπωρεί τη Σχολική Κοινότητα της πόλης από το 2008, υπήρξε αποτέλεσμα της στενής και ουσιαστικής συνεργασίας της Δημοτικής αρχής με την παρούσα Διοίκηση των Κτιριακών Υποδομών Α.Ε.
Πρώτοι αποδέκτες της καλής είδησης όφειλε να είναι και ήταν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι στους οποίους γνωστοποιήθηκε σήμερα Δευτέρα 6/6 στο Δημαρχείο από τον Δήμαρχο Γιάννη Σταθόπουλο, τον Αντιδήμαρχο Παιδείας Πάνο Γκόνη και τους προέδρους των Σχολικών Επιτροπών Α. Μπασακίδου-Καράμπελα και Β. Τραυλό. Παρόντες ήταν ο Δ/ντής του 1ου ΕΠΑΛ Ν. Καζαντζόπουλος και οι Υποδ/ντές Κ. Ντάβος και Α. Μπίκου,  η Δ/ντρια του ΕΚ Μ. Κριεμπάρδη όπως και η πρόεδρος Ε. Ματιάτου-Χατζοπούλου, ο αντιπρόεδρος Α. Παπάζογλου και τα μέλη του ΔΣ Μ. Καρακατσάνη και Μ. Μητσάκης της Ένωσης Συλλόγων Γονέων, η οποία όλα αυτά τα χρόνια αγωνίστηκε για την επίλυση του θέματος. Οι μαθητές εκπροσωπήθηκαν από πρόεδρο του 15/μελούς Χρήστο Τοτόση, από τον οποίο ζητήθηκε να μεταφέρει σε όλους τους μαθητές το μήνυμα ότι η λύση κατέστη εφικτή κατόπιν της ισχυρής διεκδίκησης των ίδιων και ότι τους αφιερώνεται από τη Δημοτική αρχή η επιτυχής εξέλιξη.