Ο Δήμαρχος Βριλησσίων στην ΠΕΔΑ για το Προσφυγικό - Μεταναστευτικό

Την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2016, ο Δήμαρχος Βριλησσίων κ. Ξ. Μανιατογιάννης παρευρέθηκε στη διευρυμένη συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας Αλληλεγγύης Ισότητας και Ένταξης της ΠΕΔΑ με την Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΕΔΑ με θέμα το Προσφυγικό - Μεταναστευτικό.
Αντικείμενο της συζήτησης αποτέλεσε η χάραξη κοινού σχεδίου δράσης των δήμων της Αττικής για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης.