ΟΙΕΛΕ: Εξέλιξη-θρίαμβος για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς με την υπογραφή της Φρ. Κιάου

Εξέλιξη-θρίαμβο για τον κλάδο των ιδιωτικών εκπαιδευτικών χαρακτηρίζει η ΟΙΕΛΕ με ανακοίνωσή της την υπογραφή από την Υπουργό Παιδείας κ. Κιάου της ομόφωνης γνωμοδότησης που εξέδωσε το ΝΣΚ (266/2014)  λόγω συνεχών ερωτημάτων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης όλης της χώρας που αδυνατούσαν να ελέγξουν επί της ουσίας τα ιδιωτικά σχολεία έπειτα από τη νομοθετική ρύθμιση-έκτρωμα Αρβανιτόπουλου. 

Και συνεχίζει η ανακοίνωση: Η ρύθμιση Αρβανιτόπουλου εκμηδένισε την κρατική εποπτεία στα ιδιωτικά σχολεία με αποτέλεσμα ουδείς να γνωρίζει ποιος προσλαμβάνεται, ποιος απολύεται, ποιος και με ποια τυπικά προσόντα υπηρετεί σ’ αυτά και απελευθέρωσε πλήρως τις απολύσεις χωρίς κανένα έλεγχο από την πολιτεία. Αποτέλεσμα της ρύθμισης αυτής ήταν να γιγαντωθεί η ανομία και να τίθεται σε κίνδυνο η ποιότητα των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών και η νομιμότητα των τίτλων σπουδών ορισμένων ιδιωτικών σχολείων.

Δυστυχώς, φαινόμενα όπως η παραχάραξη βαθμολογιών, η νόθευση ενδοσχολικών εξετάσεων, η καταστρατήγηση των επίσημων ωρολόγιων προγραμμάτων ορισμένων σχολείων αποτελούν πλέον καθημερινότητα. Τους τελευταίους μήνες επιπλέον παρατηρήθηκε το απαράδεκτο φαινόμενο οι συμβάσεις των ιδιωτικών εκπαιδευτικών να μετατρέπονται βιαίως σε ολιγόμηνες, ώστε να απολύονται το καλοκαίρι και να επαναπροσλαμβάνονται το Σεπτέμβριο. Με τον τρόπο αυτό κάποιοι σχολάρχες μετακύλισαν το κόστος πληρωμής των εκπαιδευτικών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες στο κράτος (με το επίδομα του ΟΑΕΔ).

Η γνωμοδότηση 266/2014 του ΝΣΚ αποτελεί καταπέλτη κατά της απορρύθμισης Αρβανιτόπουλου. Αναφέρει ότι η παιδεία που παρέχουν τα ιδιωτικά σχολεία ως δημόσιοι οργανισμοί είναι δημόσιο αγαθό κι ότι απαιτείται έντονη ρυθμιστική παρέμβαση του νομοθέτη προκειμένου να ελέγχονται τα ιδιωτικά σχολεία και η υπηρεσιακή κατάσταση των εκπαιδευτικών τους. Ειδικότερα η γνωμοδότηση ορίζει τα ακόλουθα:
  • Οι προσλήψεις και οι απολύσεις των ιδιωτικών εκπαιδευτικών γίνονται από την ίδια θεσμική αρχή (Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του ΥΠΟΠΑΙΘ)
  • Οι συμβάσεις που θα υπογράφουν οι νεοπροσλαμβανόμενοι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί θα έχουν χρονική διάρκεια τουλάχιστον ενός σχολικού έτους (1/9-31/8). Τερματίζεται το όνειδος των ολιγόμηνων συμβάσεων-λάστιχο και της άθλιας μηχανής των απολύσεων-επαναπροσλήψεων του καλοκαιριού.
  • Απαγορεύονται οι καταγγελίες σύμβασης εντός του σχολικού έτους.
  • Οι Διευθυντές των ιδιωτικών σχολικών μονάδων πρέπει να έχουν ακριβώς τα ίδια προσόντα με αυτούς των δημόσιων σχολείων.
Το σημαντικότερο ζήτημα όμως που θέτει η γνωμοδότηση 266/2014 είναι ότι ουσιαστικά με το παρόν νομοθετικό πλαίσιο δεν διασφαλίζεται η συνταγματική νομιμότητα και η προστασία του δημόσιου και κοινωνικού αγαθού της εκπαίδευσης και ότι απαιτείται νέα νομοθετική ρύθμιση. Άλλωστε τη δραστική αλλαγή του νομοθετικού καθεστώτος στην ιδιωτική εκπαίδευση έχει απαιτήσει και η Κομισιόν, λόγω της ανομίας στο χώρο.


             ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαιδεύσεως και Σχολικών Οικοτροφείων

Ενόψει της έναρξης του νέου σχολικού έτους έγινε αποδεκτή η με αριθμό 266/2014 ομόφωνη Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία αφορά σε ζητήματα εφαρμογής διατάξεων του ν. 682/197 «Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαιδεύσεως και Σχολικών Οικοτροφείων», ο οποίος αποτελεί νομοθέτημα που εκδόθηκε σε εκτέλεση του άρθρου 16 παρ. 8 του Συντάγματος.

Ειδικότερα η Γνωμοδότηση αφορά στην εφαρμογή του άρθρου 29 του ν.682/1977 στο οποίο ρυθμίζεται η πρόσληψη του διδακτικού προσωπικού των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων και προβλέπεται ρητώς ότι αυτή συντελείται με την έκδοση της σχετικής διοικητικής πράξης (διοριστήριο έγγραφο από τις Διευθύνσεις εκπαίδευσης).

Η Γνωμοδότηση αναφέρεται επίσης σε ζητήματα διάρκειας των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού αυτού και στην κατάργηση με την παράγραφο Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014, των άρθρων 30 και 33 του ν. 682/1977 και της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 1351/1983. Ειδικότερα, όπως έγινε ομόφωνα δεκτό, στις συναφείς ρυθμίσεις του άρθρου 1 του ν. 4046/2012, της υποπαραγράφου ΙΑ.12 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 και της ΠΥΣ 6/2012, προβλέπεται ότι αυτές έχουν ως στόχο την αφαίρεση όρων «μονιμότητας» υπό την έννοια της «μεταμόρφωσης» συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, οι οποίες ορίζονται ως έχουσες λήξη κατά το όριο ηλικίας ή την σύνταξη , σε συμβάσεις αορίστου χρόνου. Κατά συνέπεια, οι ρυθμίσεις αυτές δεν θα εμπόδιζαν συμβάσεις εργασίας ιδιωτικών εκπαιδευτικών η διάρκεια των οποίων δεν συγκεντρώνει τα προαναφερόμενα χαρακτηριστικά και η οποία δεν μπορεί να υπολείπεται του σχολικού έτους.