Παρουσίαση του Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Δήμου Αγίας Παρασκευής

Σας προσκαλούμε την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 8:00 μμ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής (Λεωφ. Μεσογείων 415-417) για την παρουσίαση και συζήτηση του Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Δήμου.
 
               Ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος                     Ο Δήμαρχος
                   Ιωάννης Α. Σιδέρης                      Ιωάννης Ε. Σταθόπουλος