Ανακοίνωση του «Πράττω» για τις κρίσιμες πολιτικές εξελίξεις

Το «ΠΡΑΤΤΩ» μετά την συνεδρίαση του Κεντρικού Συμβουλίου του, εν σχέσει με τις κρίσιμες πολιτικές εξελίξεις που βιώνει η χώρα, κατέληξε στις εξής πολιτικές εκτιμήσεις:

Στηρίζει την προσπάθεια της Κυβέρνησης Κοινωνικής Σωτηρίας μέσα στις σημερινές αντίξοες συνθήκες, προκειμένου να υπάρξει μία στοιχειωδώς έντιμη και επωφελής συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία, πέρα από τα σκληρά δημοσιονομικά μέτρα για τον λαό, θα πρέπει να εμπεριέχει άμεση ρύθμιση του μη βιώσιμου ελληνικού χρέους, με σημαντική απομείωση αυτού και σημαντικό εμπροσθοβαρές αναπτυξιακό «πακέτο».

Θεωρεί ότι κρίσιμη πολιτική παράμετρο για την έξοδο της Ελλάδας από την κρίση αποτελεί το χτύπημα της ολιγαρχίας και του «συστήματος παρακμής» στο εσωτερικό της χώρας, που ευθύνεται για την μετατροπή της σε «αποικία χρέους», η δημοκρατική και αποτελεσματική αναδιοργάνωση του δημοσίου τομέα και των θεσμών και ο άμεσος επαναπροσδιορισμός της οικονομικής παραγωγικής βάσης της, με στήριξη των τομέων, που η Ελλάδα έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα (αγροτικός τομέας, έρευνα, τουρισμός, ενέργεια, ορυκτός πλούτος κ.λπ.).

Διευκρινίζει ότι, υπήρξαν από την πλευρά του προτάσεις για απάλυνση των επιπτώσεων των δημοσιονομικών μέτρων στον αγροτικό τομέα, καθώς και μη εφαρμογή της μείωσης του Φ.Π.Α. στα νησιά και, σε κάθε περίπτωση, λήψη μέτρων για την αποκατάσταση των νησιωτών σε περίπτωση εφαρμογής του μέτρου αυτού.

Τέλος, εκτιμά ότι παρά την δύσκολη κατάσταση που βρίσκεται η χώρα και το επώδυνο της συμφωνίας στα δημοσιονομικά μέτρα, η Κυβέρνηση Κοινωνικής Σωτηρίας μπορεί, με σκληρή πολιτική προσπάθεια και με σύμμαχο τον ελληνικό λαό, να οδηγήσει την Ελλάδα «στο ξέφωτο».

11-7-2015
Γραφείο Τύπου «ΠΡΑΤΤΩ»