Κατά 1799 μειώνονται οι οργανικές θέσεις μόνο στην Περιφέρεια Αττικής αν εφαρμοσθούν οι προτάσεις του Υπουργείου Παιδείας

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Σας κοινοποιώ πίνακες από τους οποίους φαίνεται, ανά Δ/νση, η μείωση των οργανικών θέσεων που προκύπτει στην Περιφέρεια Αττικής, αν εφαρμοστούν οι προτάσεις του Υπουργείου Παιδείας.
Συγκεκριμένα, μόνο στην Περιφέρεια Αττικής, χάνονται συνολικά 1673 θέσεις Δασκάλων και 126 νηπιαγωγών. Αναλυτικά :
Του αιρετού ΚΥΣΠΕ Δημήτρη Μπράτη